Gezin aan het strand in de herfst

Zorgverzekering

  • Uitstekende zorgverzekering voor uw gezin
  • Scherpe premie en deskundige begeleiding
  • Prima aanvullende mogelijkheden
Bereken uw zorgpremie

Veranderingen basisverzekering

Wie in Nederland woont of werkt, is verplicht om een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Elk jaar bepaalt de overheid wat er wordt vergoed vanuit deze verzekering.

Hoogte eigen risico

Het verplicht eigen risico gaat niet omhoog en bedraagt ook in 2023 € 385.

Bekendmaking zorgpremie

Alle zorgverzekeraars hebben de nieuwe premies voor 13 november bekendgemaakt.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag voor lage inkomens gaat in 2023 flink omhoog naar maximaal € 145 per maand voor alleenstaanden en € 247 per maand voor toeslagpartners.

Uitbreiding basispakket

Per 1 januari 2023 zijn er ook weer enkele aanpassingen van het basispakket:

  • Herstelzorg na corona wordt sinds 18 juli 2020 vergoed uit de basisverzekering. Deze regeling zou dit jaar verdwijnen, maar blijft nog tenminste tot 1 augustus 2023 bestaan. Patiënten moeten wel bereid zijn om mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg.
  • De combinatietest voor zwangere vrouwen verdwijnt. In plaats hiervoor komt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) per 1 januari 2023 in het basispakket, op voorwaarde dat u een medische indicatie heeft. In dat geval geldt er geen eigen risico. Per 1 april 2023 wordt de test via een speciale overheidsregeling buiten het basispakket om aangeboden. Vanaf dan vervalt de eigen bijdrage van € 175.
  • Het medicijn nivolumab, dat als immunotherapie wordt gebruikt bij zeldzame kankertumoren van de types DMMR en MSI, wordt vanaf 2023 vergoed vanuit de basisverzekering.
  • De vergoeding van vitamine D verdwijnt in 2023 uit het basispakket. Enkele bijzondere vormen van vitamine D, alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol, worden nog wel vergoed.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze vergelijkingskaarten.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.